Prekės pristatymas ir grąžinimas

9.1. Jeigu perkate Svetainėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

9.1.1. Jeigu Svetainėje perkate Turinį, teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

9.1.2. Jeigu Svetainėje perkate Prekes, teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, nenurodant jokios priežasties, galioja 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo (gavimo) dienos.

9.2. Atsisakydamas pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjas užpildo laisvos formos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo prašymą, iš kurio turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, ir atsiunčia jį elektroniniu paštu (uzsakymai@planuokis.com). Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, patvirtinta 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154, ir ją galima rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9. Pirkėjui viena pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijus keletą vienetų Turinio ir/ar Prekių, jo atsisakymo teisė galioja tiek vieno Turinio ir/ar Prekės atžvilgiu, tiek keleto vienetų Turinio ir/ar Prekių atžvilgiu, priklausomai nuo Pardavėjui pateikto prašymo turinio.

9.3. Jeigu atsisakote pirkimo – pardavimo sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui elektoriniu paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Turinį ir/ar Prekes Jūsų sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio už Turinį ir/ar Prekes Pardavėjui sumokėtų pinigų grąžinimo būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų, visi už Turinį ir/ar Prekes Pirkėjo Pardavėjui sumokėti pinigai gali būti grąžinami ir kitu būdu.

9.4. Prekės grąžinamos, naudojantis siuntų kompanijų paslaugomis, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui, Prekių grąžinimo sąlygas iš anksto suderinus individualiai elektroniniu paštu uzsakymai@planuokis.com. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsakoPirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės Prekės grąžinimo išlaidos.

9.5. Pardavėjas šiomis nuostatomis informuoja, kad pinigai už Prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtassumas, grąžinami į Jūsų sąskaitą, iš kurios sumokėjote už Prekes, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Prekės yra grąžinamos Pardavėjui ir (ar) jam pateiktas patikimas patvirtinimas apie Prekių išsiuntimą Pardavėjui. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimogrąžinti Prekes, banko sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar ).

9.6. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų (netaikoma Prekių grąžinimui dėl jų kokybėstrūkumų):

9.6.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;

9.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos Prekės etiketės ir kt.;

9.6.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.6.5. grąžinant Prekę būtina pateikti Prekės pirkimo – pardavimo dokumentą. Jeigu Pirkėjas nepateikia Prekės pirkimo-pardavimo dokumento, Prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.

9.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos Prekės bus įvertintos, ar Prekės grąžintos laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus.

9.8. Pirkdami Svetainėje patvirtinate, kad sutinkate, kad Turinys būtų pradėtas teikti anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo

9.9. Jeigu Turinys ir/ar Prekės yra netinkamos kokybės (Jeigu sudarant pirkimo–pardavimo sutartį Pirkėjas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti Prekės savybė neatitinka įstatymuose nustatytų Prekių kokybės reikalavimų, ir jis, sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį, aiškiai ir atskirai su tuo sutiko, laikoma, kad Prekė yra tinkamos kokybės), Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta Turinio ir/ar Prekės kokybė, arba proporcingai sumažinta Turinio ir/ar Prekės kaina arba vienašališkai nutraukta pirkimo – pardavimo sutartis, kai trūkumas nėra nedidelis. Savo pasirinkimą Pirkėjas pareiškia užpildydamas laisvos formos prašymą ir pateikdamas jį elektroniniu paštu uzsakymai@planuokis.com.

9.10. Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šiomis Taisyklėmis.

9.11. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, kai Pardavėjas nevykdo pareigos teikti Turinį ir/ar Prekes.

9.12. Nutraukus pirkimo – pardavimo sutartį, Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo galimybę toliau naudotis Turiniu, nebesuteikdamas Pirkėjui prieigos prie Turinio, deaktyvuodamas Pirkėjui paskyrą ar kitu būdu.

9.13. Nutraukus pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas turi nesinaudoti Turiniu ir nesuteikti galimybės juo naudotis kitiems asmenims.

 
Item added to cart.
0 items - 0.00
Krepšelis